Sol·licitud de la vènia

Autor:vLex
RESUMEN

Comunicació que es dirigeix a l’advocat que porta la defensa d’un cas, amb la finalitat que aquest faci l’entrega de la vènia concedida pel client i es pugui formalitzar la substitució de lletrat, complint així amb la voluntat del client.

 
EXTRACTO GRATUITO

Benvolgut company,

Em poso en contacte amb vostè per mitjà del present per tal de comunicar-li la voluntat del sr. ……………….. , que sigui l'aquí sota firmant qui assumeixi la direcció professional de defensa de l’assumpte …………………. 

Per tant, d'acord amb el que preveuen els articles 26 de l’Estatut general de l’advocacia espanyola, el 9 del Codi deontològic i el 50 i següents de la normativa de l’advocacia catalana, sol·licito la vènia, considerant-se que la recepció de la present suposa el compliment dels requisits mínims exigits pels esmentats articles. 

Rebi una salutació cordial. 

(Rúbrica)

Advocat/a

Legislación básica

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA